Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Gương Hy Sinh
Cải Luơng Của SG Thanh LịchGƯƠNG HY SINH
Cải lương ngắn - 1 màn - 1 cảnh

SG: Thanh Lịch

Các vai:

- Bình Ðịnh Vương Lê Lợi
- Lê Lai
- 3 quân sĩ


Mở màn
(Cảnh rừng già u tịch, Lê Lợi đang đứng nhìn xa xăm, 2 quân hầu đứng hai góc phía trước phong của sân khấu, chính giữa là 3 khúc cây cổ thụ làm bàn và 2 ghế, trên bàn có 1 bình rượu và 3 chén chung . Có tiếng quân Minh reo hò từ xa vọng lại )

LÊ LƠI: (Nhìn về phía có tiếng reo hò, rút gươm ra một đọan rồi dằn mạnh chuôi gươm về vị trí cũ với vẻ mặt căm hờn, sau đó ưu tư, buồn thãm) :
Nói Lối :
Lại tiếng reo hò của quân Minh xâm lược,
Chúng siết chặt vòng vây, mong triệt hạ Chí Linh.
Bao nghĩa quân đã dũng cảm hy sinh,
Trước những cuộc tấn công mãnh liệt của bầy lang, lũ sói.

Ngọn lửa kháng chiến chỉ còn le lói,
Rồi đây ta phải làm gì trước cơn quốc phá . . .

Ca NAM AI ( Lớp I )

1) . . gia vong . . . ( - )
Giặc xâm lăng ( - ) dày xéo sơn hà.
2) Muôn dân lành oán than . _
Niềm uất hận dâng tràn . _
3) Ta phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn,
Ðánh đuổi quân thù để giành lại non sông,
4) Cùng bao nghĩa sĩ, anh hùng . _
Nguyện kiên cường đấu tranh . _
5) Buổi sơ khai, cuộc kháng chiến hình thành,
Ðã mấy lần chiến thắng vẻ vang.
6) Nhưng quân giặc lan tràn . _
Ồ ạt đồng phản công . _
7) Ta phải lui binh vì thế thế cô, sức kiệt .
Về Chí Linh để trú ẩn, đợi chờ.
8) Thê nhi của ta bị giặc bắt giam cầm,
Cùng với những người thân yêu . _

QUÂN HẦU: ( Quân hầu vội vã chạy ra, quì trước mặt Lê Lợi): Muôn tâu minh chủ, có tướng quân Lê Lai xin vào yết kiến.
LÊ LƠI: Cho vào !
QUÂN HẦU: Tuân lệnh .(lui vào)
LÊ LAI: (Ra quì trước mặt Lê Lợi):
Hạ thần là Lê Lai xin yết kiến long nhan,
Chúc Minh Chủ tuế tân vạn tuế.
LÊ LƠI:( Ðưa tay đỡ Lê Lai đứng dậy):
Trẫm miễn lễ, hiền khanh hãy bình thân!
LÊ LAI: (Ðứng dậy) Ðội ơn MinhChủ.
LÊ LƠI: Chẳng hay tướng quân vào đây có điều chi hệ trọng ?
LÊ LAI:Dạ, hạ thần xin hiến kế trước cảnh tình nguy cấp!
LÊ LƠI: Tướng quân hãy trình bày cặn kẽ cho trẫm được am tường.
LÊ LAI: (Nói lối)
Tâu Minh Chủ, thế lực giặc như triều dâng, thác lũ,
Ðang vây phủ bốn bề cứ địa Chí Linh.
Lực lượng ta chỉ còn đám tàn binh,
Dù cố chống đỡ cũng đành ôm thảm bại.

Ca VONG CỔ

CÂU 1:


Xin Minh Chủ hãy cho hạ thần mặc áo long bào để xông pha ra chiến trận hầu đánh lừa quân giặc cho Minh Chủ cùng với đám tàn binh tìm chốn bôn đào ( - 2 ) Nội trong đêm nay, quân địch tấn công vào - Cứ địa Chí Linh sẽ hoàn toàn thất thủ, chúa tôi mình sẽ máu đổ, đầu rơi - Mang nặng ơn tấc đất, ngọn rau, thần quyết liều thân giả dạng mình rồng, dù bị hành hình, thịt nát, xương tan, thần cũng ngậm cười nơi miền âm cảnh.
( - 8 )
( nói tiếp trong câu đàn chầu): Xin Minh Chủ hãy nhậm lời thần hạ vì không còn cách nào cứu vãn được Chí Linh.

LÊ LƠI : (ca)

CÂU 2:


Lê lai ơi ! trẫm không đành bó gối, khoanh tay để cho tướng quân bị sa vào hổ huyệt. Máu lệ tuôn rơi trước cảnh tình tử biệt, ta sẽ mất đi một vị công thần ( - 2 ) Khanh đã vào sanh, ra tử bao lần - Dạ trung cang sáng ngời như nhật nguyệt, chiến công lẫy lừng diệt giặc ở Lam Sơn - Hay là chúng ta cùng đậu cật, đâu lưng, mở huyết lộ về Lư Sơn ẩn náo để mai nầy chiêu binh, mãi mã, đánh đuổi quân thù, giành lại giang san.( dứt)

LÊ LAI ( nói): Quân ta ít, nếu ta cùng nhau tử chiến với quân thù sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Nếu chúng bắt được hạ thần mặc áo long bào sẽ tưởng là Bình Ðịnh Vương Lê Lợi và sẽ không phí công truy sát tàn quân, thừa cơ hội ấy, Minh Chủ dễ bề tẩu thoát.

LÊ LƠI( nói): Hiền khanh quả là người túc trí, đa mưu. Vì hậu vận nước nhà, vì thương trăm họ đang chịu thống khổ lầm than nên...

Ca TRĂNG THU D KHÚC

...Trẫm . . .( - ) đau thương thi hành theo kế mưu
. . .( - ) Cổi áo long bào. . .( - ) cho khanh mặc vào.

LÊ LAI( ca) :

. . .( - ) Rồi đây đôi ngã chia ly
. . .( - ) Gió sương muôn dặm, người đi chốn xa.
. . .( - ) Còn ta . . .( - ) trả nợ sơn hà
. . . ( - ) thác đi vẫn hận thù quân sói lang.

VONG CỔ

LÊ LƠI ( ca )

CÂU 5 :


Lê Lai ơi! Công ơn của hiền khanh trẫm xin ghi lòng, tạc dạ, nếu mai sau ta giành lại được cơ đồ Ðại Việt thì thanh sử sẽ lưu danh hiền khanh đến muôn đời ( - 2 ) Gương hy sinh muôn thuở vẫn rạng ngời - Ta đứng hiên ngang, đội trời, đạp đất mà tuyên thệ rằng không bội nghĩa vong ân - Ta sẽ thưởng ban cho dòng tộc của hiền khanh khi khôi phục lại sơn hà xã tắc. Nếu trên ngôi cao ta quên lời hứa hẹn sẽ bị hoàng thiên đoản mệnh kẻ vong thề. ( - 8)

(Ngâm thơ trong câu đờn chầu ) :
Trẫm nghe như ruột tầm đòi đoạn,
Khi sắp xa lìa viên cận tướng của ta,
Mấy năm qua, đi trả nợ sơn hà,
Cùng san sẻ nỗi vui buồn, ấm lạnh.

LÊ LAI ( ca ):

CÂU 6 :


Minh Chủ ơi! đã mang nặng tình yêu nước, hạ thần nào có húy tử tham sanh . Lòng nghĩa khí chẳng ham mùi chung đỉnh, dạ trung can không thèm bã lợi danh - Nhớ gương xưa Kỹ Tín mặc long bào đã cứu được Lưu Bang khi bại binh, thất trận, thì nay hạ thần cũng liều thân cứu chúa thoát khỏi vòng vây của quân giặc xâm loàn - Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi hạ thần là một tướng quân. Lai nầy chết sẽ còn nhiều Lai khác, tiếp nối con dường giành lại quê hương. (dứt )

( Nói ):
Xin Minh Chủ hãy cổi áo long bào kẻo không còn kịp nữa!

LÊ LƠI ( Nói ) : Trẫm làm theo lời của hiền khanh (cổi long bào mặc vào cho Lê Lai trong khi Ban Nhạc đàn hòa tấu bản BẮN NH N. Nhạc vừa dứt, Lê Lợi quì xuông trước mặt Lê Lai, nói ) Trẫm dại diện cho thần dân Ðại Việt, một lạy nầy gọi là tri ân của hiền khanh.

LÊ LAI ( Vừa đỡ Lê Lợi đứng dậy vừa nói ):Xin Minh Chủ đừng làm cho hạ thần thất lễ trước một vị quân vương.

LÊ LƠI : Cám ơn hiền khanh.( Tuốt gươm ra khỏi vỏ, chỉa về phía trước với góc 45 độ, nói với giọng đanh thép): Trẫm sẽ dồn hết căm thù lên tay kiếm thép để đánh tan giặc xâm lăng cho cuộc kháng chiến được thành công.

LÊ LAI (ngâm thơ ): Ngày ấy, hồn của hạ thần có nương miền hạc nội,
Cũng tìm về, mừng chiến thắng quang vinh.

LÊ LƠI ( ngâm tiếp ): Vận mệnh của giang san Hồng Lạc
Ðược đánh đổi bằng sự hy sinh của hiền khanh

( gọi ) Quân hầu !
2 QUÂN HẦU : ( cùng nói ): Dạ!
LÊ LỢI : Dâng ngự tửu !
2 QUÂN HẦU: ( cùng nói ) :Tuân lệnh ! ( ðặt binh khí nằm xuống ðất, bưng khay rượu ðến trước Lê Lợi, người bưng khay, người rót 2 ly rượu )
LÊ LỢI :( Cầm lấy 1 ly rượu trong khay )

Nói Lối:

Ðây chung ngự tửu như đong đầy nước mắt,
Trẫm tiễn hiền khanh ra chiến địa xông pha.
Như Thái Tử Ðan tiễn tráng sĩ Kinh Kha,
Qua sông Dịch, một lần đi không trở lại.
( trao chung rượu cho Lê Lai rồi cầm lấy chung rượu còn lại trong khay)

LÊ LAI ( Nhận ly rượu ): Ðội ơn Minh Chủ.
LÊ LƠI (ca ) Vậy khanh hãy . . . . .

HOAI TÌNH

. . . . . . . . . . . . . . .cùng ta,
. . . ( - ) . . . ( - )
. . cạn chén. . từ ly
để ra đi đền nợ sơn hà .
. . . ( - ) . Giữa chốn rừng già,
. . . ( - ) mưa gió
dầm chan . . . ( - )

(nói):Uống đi hiền khanh !( dạ)
( Cả 2 cùng uống rượu )
LÊ LAI (ca tiếp)

. . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Nồng hương
. . . ( - ) . . . ( - )
. . ngự tửu. . ngày nay,
đến mai sau còn đọng dưới hoang mồ
. . . ( - ) Ơn đức cao dày,
. . . ( - ) Xin ghi tạc
.. lòng son . . . ( - )

LÊ LƠI ( rót thêm 2 chung rượu, một chung trao cho Lê Lai, 1 chung cầm trên tay, ca:)

. . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Cầu mong,
. . . ( - ) . . . ( - )
Khanh thoát cảnh nguy nan,
. . . ( - ) . khi ra chốn,
. . trường sa . nhờ ơn phước
. . trời cao . che chở cho
tướng quân bình an . . .( - )

( nói ) : Cạn chén đi hiền khanh !( dạ)

LÊ LAI (ca)

. . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) . . Đường xa,
. . . ( - ) . . . ( - )
Minh chủ đến Lư Sơn,
Xin hãy lo bảo trọng mình rồng,
. . . ( - ) . để mai nầy,
. . . ( - ) tiêu diệt lũ
. . thù chung . . . ( - )

( Có tiếng quân reo hò và tiếng binh khí chạm nhau chan chát, Lê lợi ra dấu cho 2 quân hầu đem khay rượu đặt lại chỗ cũ rồi cả 2 cầm giáo đến đứng sau lưng Lê Lợi)

LÊ LAI: ( Tuốt kiếm, hướng về phía trong sân khấu rồi quay lại, tra gươmg vào vỏ) : Ðã đến giờ hạ thần phải xông pha ra chiến trận, đội nghĩa quân trung tín và dũng cảm của hạ thần sẽ hộ giá, đưa Minh Chủ rời khỏi nơi đây. Xin vĩnh biệt !(ngập ngừng quay lưng đi vào )

LÊ LƠI (đau đớn, gọi) : Lê Lai !

( Lê Lai dừng lại nhìn Lê Lợi rồi đi nhanh vào )

LÊ LƠI ( Ôm đầu lảo đảo, gọi vói theo ) Lê Lai ! Lê Lai !


Khép màn

Vở Cải lương ngắn GƯƠNG HY SINH của SG Thanh Lịch
Do Thanh Lịch (vai Bình Định Vương Lê Lợi)
và Lê Kiếm Hiệp (vai Lê Lai) trình bày -
Ban Nhạc Văn Giỏi.

';

 

Trở lại Đầu Trang