Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Quê Hương - Mùa Xuân Tương Lai
Thơ của Hồng Nguyên / H.N.T.Nhớ quê hương
(phỏng họa VCH/Nắngcali)

Ngàn trùng xa cách, nỗi sầu vương
Vị trí Đông Tây ngược hướng đường*
Biết đến bao giờ xum họp lại
Mùa Xuân Mậu-Tuất nhớ quê hương.

HồngNguyên/H.N.T.  Feb.10.2018

*Hai ý thức hệ khác nhau
Mùa Xuân tương lai *
(Thân tặng toàn thể 90 triệu đồng bào cả nước
 và đặc biệt đồng bào Miền Nam)

Xuân Kỷ Dậu là mùa Xuân đại thắng giặc Tàu
Xuân Mậu Thân là mùa Xuân đuổi quân xâm lăng từ Miền Bắc
Trang sử Việt Nam đã ghi hai mùa Xuân Chiến Thắng
Của toàn quân dân Miền Nam anh dũng, oai hùng

Đã 43 năm từ khi Miền Nam đổi chủ
Từ chính thể tự do sang chế độ độc tài
Từ cuộc sống ấm no sang cảnh đời đói khổ
Và tối tăm trong thảm trạng mất nhân quyền

Nhân lọai đang tiến sâu vào lòng thế kỷ hai-mốt
Với những cao trào tranh đấu dân chủ, tự do
Lòng dân Việt cũng cháy bùng cơn khát vọng
Về một tương lại hạnh phúc đang chờ

Quân dân miền nam sống dưới 2 sông Gianh và Bến Hải
Đã là chủ lực quân hai chiến thắng Xuân xưa
Ngày nay 90 triệu đồng bào trong nước và hải ngoại
Sẽ là chủ lực quân hợp nhất của chiến thắng mai sau

Ôi đẹp quá một mùa Xuân thứ ba trong lịch sử
Sẽ huy hoàng hơn tất cả những mùa Xuân
Việt-Nam sẽ hoàn toàn là quốc gia độc lập và dân chủ
Với cờ vàng-3-sọc-đỏ tung bay khắp bốn bể năm châu.


(*Tiếp theo HaiMùaXuânLịchSử/HN.HNT/Blog HD ngày 2th2.năm 2014)

HongNguyen/H.N.T. 
  Feb.18.2018 (Gần mồng 5 tháng Giêng, Giáp Tuất)

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang