Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nắng Sẽ Bừng Lên
Kỷ niệm 30 Tháng Tư 1975
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.
   


 
Nắng tắt từ lâu vẫn nhớ nhung
Quê hương yêu dấu cách muôn trùng
Bao nhiều hình ảnh thân thương ấy
In đậm trong ta đến não nùng
Nhớ nước nhớ nguồn tim héo hắt
Thương làng thương xóm cảnh lao lung
Mong sao nắng sớm bừng lên lại
Cho bớt sầu cuộc sống lưu vong

Mong nắng bừng lên khắp núi sông
Giang sơn gấm vóc giống Tiên Rồng
Xua tan bóng tối đời u ám
Cho hoa dân chủ chóng đâm bông
Nắng rọi 3 miền Nam, Bắc, Trung
Từ cao nguyên ra tới biển Đông
Ánh sáng tự do nuôi sức sống 
Cứu dân nghèo khỏi kiếp long đong
Nắng phơi bày thảm họa diệt vong
Để cảnh giác con cháu Lạc Hồng:
Tổ quốc đang mất dần lãnh thổ
Mau đứng lên bảo vệ non sông

Nắng sẽ bừng lên trên quê hương
Tương lai đất mẹ sẽ huy hoàng
Nhưng ngày mai ấy sớm hay muộn
Tuỳ ý chí dân tộc Việt Nam!

HongNguyen/H.N.T. Apr.18.2018

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang