Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hai Bài Thơ về Cuộc Đời...
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T. Phận bạc

Làm suốt trăm năm cũng chẳng thành,
Thì mong gì lúc tóc còn xanh!
Ái ân vương vấn nhiều giăng mắc,
Duyên phận giằng co lắm quẩn quanh.
Thân cá chết khô vì thiếu nước,
Hồn hoa tơi tả bởi xa cành.
Ngoài song trời đất chìm trong tối,
Thao thức mình ta mấy trống canh?

   June 29.2016

Sóng bạc đầu   
(TNBC biến thể+Phóng tác từ MộtNétSầu/DP)

Trăm năm phỏng có được bao lâu
Thấm thoắt nhìn gương thấy bạc đầu
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu*
Hai mảnh vườn con xanh cỏ mát
Một căn nhà nhỏ ấm thân sầu
Đóa hoa hồng thắm đang tươi nở
Cho sóng cuộc đời bớt bề dâu


   April.7. 

*Thơ Cao Bá Quát

 Một đời lạc lối /DP

Chẳng biết bao giờ mới trưởng thành
Dù cho tóc đã nhạt màu xanh
Lỡ lầm trăm mối luôn giăng mắc
Sai trái một đời cứ quẩn quanh
Tâm tựa dòng sông vừa cạn nước
Xác như chiếc lá sắp lìa cành
Mà sao vẫn lạc vào đêm tối
Hỏi tháng ngày còn được mấy canh...?

 

Giao  tâm    
(Phóng tác Buồn không tên/BM)

Trời Paris chỉ mưa, không nắng
Em chót sang đò buồn nhớ nao nao
Tóc tơ óng mưởt năm nào
Giờ đây sương khói vương vào hết xanh

Trời Atlanta thanh thanh ngọc bích
Anh mơ về thành phố quê hương
Tìm sao bóng dáng người thương
Bởi em bay vút sang Trời Paris

HongNguyen/H.N.T. - May13.18

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang