Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Phản Quốc
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.   
Buồn thay cái đám văn nô
Chạy theo Trung quốc đào mồ Việt Nam

Bốn ngàn năm lập quốc, bảo vệ non sông
Trong lịch sử oai hùng của giòng giõi vua Hùng
Bốn ngàn năm văn hiến, xây dựng đất nước
Trong truyền thống đạo đức của con cháu Lạc Hồng

Đến ngày nay tất cả những công trình quá khứ
Có còn không hay đã xụp đổ tan tành
Bởi bọn ma đầu vô tổ quốc gian manh
Mưu phá nát mảnh giang sơn hình chữ S
Nhìn tổ quốc Việt-Nam, quê hương yêu dấu
Toàn dân thấy gì qua tin tức truyền thông
Có nhiều tên tuân lệnh bọn vong nô
Đã viết lại hàng trăm ngàn trang sách   
Đã bẻ quặt bao chiến công hiển hách
Đã bôi gio trát trấu những anh hùng
Lật ngược vai trò tự chủ của tiên vương
Trước ngai vàng đám vua Tàu chiến bại
Có đứa bồi bút tự xưng là học giả
Sáng tạo ra hệ thống quốc ngữ tân kỳ
Đòi cải cách trăm phần trăm chữ Việt
Như thế còn đâu tiếng nói tự ngàn xưa!

Tội phản quốc không chỉ nhằm việc dùng võ lực
Nhưng còn cho ngòi bút phục vụ ngoai bang
Hãy ngẩng đầu lên, hỡi bọn ngụy sử, văn gia
Hãy tỉnh ngộ, chỉ viết những điều chân thực

Ngàn năm mang tiếng văn nô
Ngàn năm lưu xú bên mồ sử xanh.

HongNguyen/H.N.T.    May 27.2018.  

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang