Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hoàng Hạc Lâu Âm Vọng -- Hoàng Hôn
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.Hoàng-hạc-lâu âm vọng
(Cảm tác mượn vần Chớm Thu/K.P.)

Trăng Thu lơ lửng một mình
Không mây thiếu kẻ tâm tình đôi câu
Nghe hương gió thoảng bên lầu
Dư âm cánh hạc vỗ sầu tương tư

HongNguyen/H.N.T.   Mar.1.2017
Hoàng hôn
(Hoạ:Chiều/LTKP)

Cỏ hoa mở lối âm thầm bước
Lên dốc đồi mơ thuở tóc xanh
Nghe như âm vọng cây cành
Tiếng yêu nức nở long lanh lệ tình

HongNguyen/H.N.T.    Nov.17.16

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang