Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bám Gót Chân Đàn Anh
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.

(Giàn pháo tét đón chờ cáo-già-con lên ngôi)


   

 


Trên đỉnh cao bệ rồng khu-rừng-đỏ
Cáo-già-Trùm mới được tôn vinh danh vị suốt đời
Dưới bậc thấp nhất cáo-già-Con nức nở
Xin cho mình cùng bầy-thú-đỏ theo gót Cha đi.

Làm vua chư hầu cho hoàng đế man ri
Chuần bị lên ngôi suốt đời như cha-nào-con-nấy
Hành lý mang theo là giang sơn hình chữ S
Dâng hiến thiên triều làm phẩm vật của bày tôi
_<Tạ ơn phụ hoàng che chở phận tôi đòi
Con giữ vững được thành trì cộng-sản
Trước tấn công của sóng người tư-bản
Cho con thoải mái đè đầu áp bức con cháu vua Hùng
Xin tạ lỗi bởi Ngô-Quyền Hưng-Đạo Quang-Trung
Đã chạm đến ngai vàng những tiên hoàng phương bắc
Xin đem Trường Hoàng-sa đền chiến thương thời trước
Xin nối Vạn-lý-trường-thành xuống tận mũi Cà-mâu...>.

Ôi sẽ không còn giòng dõi Lạc-Long-Quân !
Đã tồn tại trên bốn ngàn năm lịch sử
Đã chiến thắng oai hùng quân Tàu xâm lược
Đã từng vang danh khắp bốn bể năm châu
Sẽ mai một nền văn minh pha trộn Á Âu
Do công lao xây dựng bởi toàn dân Đại-Việt
Một dân tộc có nhiều anh hùng hào kiệt
Tranh đấu bảo tồn văn hoá đạo đức cổ truyền
Sẽ mất hết nền độc lập tự chủ thiêng liêng
Thay đổi hoàn toàn văn chương chữ viết
Ngay tiếng nói sẽ pha dần âm tiết
Cho quên đi từng dấu tích cội nguồn
Sẽ đảo lộn tất cả nền kinh tế tự tồn
Cũng chẳng có một đồng tiền riêng biệt  
Xã hội xuống dốc hồn suy sức kiệt
Chín chục triệu sinh linh chìm trong biển tỉ người
Của đại quốc bá quyền đầu xỏ bắc phương
Việt-Nam sẽ bị xoá tên trên bản đồ thế giới
Kiếp chư hầu cúi đầu tung hô hoàng đế
Kẻ lệ thuộc răm rắp tuân lệnh quan thày
Chỉ vì mưu cầu củng cố địa vị riêng tây
Chịu nhục nhã ngàn đời lưu tiếng tăm xú uế.

Dưới nanh vuốt của cáo-già-Con và bầy-thú-đỏ
Đang bán rẻ non sông và nguồn cội giống Tiên Rồng
Trước nguy cơ Tổ-quốc sắp suy vong
Mau tỉnh ngộ hỡi chín-mươi-triệu con dân nước Việt !

HồngNguyên/H.N.T.         /H.N.T.         Oct.20.2018  

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang