Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hạ Nồng,
Thơ của Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

  

 

 

 
Soi nghiêng đùa cánh phượng hồng
Nắng vàng rực rỡ hạ nồng nàn thêm
Tiếng ve cung bậc dịu êm
Điệu ru hè vọng chờ đêm gợi tình
Trông mưa ngỡ bóng trông hình
Thuyền xa bến đổ, ta mình lìa đôi
Phượng hồng nở đỏ màu môi
Tô duyên má thắm em tôi thuở nào
Mảnh hồn ôm mộng xôn xao
Buổi trưa hè chợt mưa rào bay ngang
Em sang tình tự dịu dàng
Bến sông tôi đợi mơ màng chiêm bao .

11-8-10

ĐT Minh Giang

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang