Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lưu Luyến Tình Hoa Đào + Đào Hoa Chớm Nở
Thơ Minh Giang

 

 

 

Hoa Đào e ấp bên song
Như nàng con gái má hồng ngây thơ
Thuyền tình vừa cặp bến mơ
Đắm say vầng nguyệt tỏa mờ hơi sương
Nhẹ nhàng giấc mộng thêm hương
Duyên tơ cách mấy đại duơng tương phùng
Lững lờ cánh nhạn mông lung
Chiều xưa tóc rối nhớ nhung một thời
Hoa đào lả lướt gọi mời
Nhấp chun rượu ngọt ngỡ môi em cười
Vẫn còn hồn thuở đôi mươi
Đốt tan tình mộng sáng ngời mắt em
Tay ôm ngỡ cánh hoa mềm
Dỗ tôi ngủ giấc dịu êm đêm nồng
Hoa đào chớm nở ngoài song
Hạt sương kết giọt lệ hồng trong tôi .

 

 

Băng giá nhụy hương sắc thắm hồng
Đào hoa chớm nở giữa trời Đông
Thềm yêu thiếu nữ mong tin nhạn
Chiều vắng nghiêng sầu bên cánh song.

Duyên thề hẹn ước loang màu nhớ
Yêu kiều hoa thẹn chuyển mùa sang
Thăm thẳm trời xanh vương nét mộng
Trầm tư bội ngọc bóng tình lang.

Giờ đây hoa vẫn phô hương sắc
Yểu điệu nàng thơ trên lối mơ
Dìu dịu gió mơn từng cánh mỏng
Hồn hoa bay lượn nối đường tơ.

 

Trở lại Đầu Trang