Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trước Thềm Năm Mới,
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

 

 

 Cùng nối vòng tay kết nghĩa sâu
Chung lòng yêu mến biệt ưu sầu
Chúc anh hạnh phúc tình miên viễn
Mừng chị bền duyên đến kiếp sau
Xuân thắm cành non khoe lộc biếc
Năm tàn lá úa chớm thay màu
Tân niên trai gái mừng đăng hội
Mão đẹp trao nhau giữ nét lâu.

30-12-2010

ĐT Minh Giang.

Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang