Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trên Sông Đồng Nai và Hương Ngọc Lan
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

 

 

 

 


Trên Sông Đồng Nai,

Lục bình phiêu dạt Tiền giang
Thuyền câu buông mái, đò ngang chở sầu
Quê nhà đậm mối tình sâu 
Điệu ca vọng cổ giang đầu thoảng đưa
Về đâu cô lái đò xưa
Chạnh lòng lữ khách cơn mưa giăng buồn .

ĐT Minh Giang
16-2-11

 

 

Hương Ngọc Lan,

Mây khép vầng trăng tan giấc mộng
Cho hồn em tím lệ thương đau
Ngọc lan nhẹ tỏa hương thoang thoảng
Bóng ngả bên đời lưu luyến nhau .

DT Minh GiangTrở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang