Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cõi Vô Thường
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

 

 

 

 


Tha hương tương ngộ cố nhân
Bóng câu phiêu lãng hồng trần bụi vương
Sương mai rớt giọt vô thường
Lạnh trăng viễn xứ đoạn trường tâm tư
Đêm mơ nguồn cội thánh thư
Trang thơ khép mộng giã từ thanh xuân.

12-09-11

DT Minh GiangTrở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang