Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhung Nhớ,
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

 

 

 

 

 

Tim dệt bài thơ
Thuở nào mộng mơ
Cùng ngắm vầng trăng
Trải vàng bát ngát
Anh còn nhớ chăng?

Làm sao em quên
Giây phút êm đềm
Ngỡ là miên viễn
Nhắc nhở buồn thêm.

Giờ tình chia xa
Kỷ niệm phôi pha
Bao lần hò hẹn
Phố nhỏ đèn vàng
Còn vọng âm vang.

Tình đầu mong manh
Giữ bóng hình anh
Nghẹn ngào tiếc nuối
Thương mộng ngày xanh.

16-6-12
ĐT Minh Giang

Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang