Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bão Sầu Tha Hương,
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 

 

 

Ngậm ngùi thân phận tha hương
Bão giông cuốn quyện mộng thường lao xao
Mây giăng mờ mịt nghẹn ngào
Chân trời tím thẩm nghe nao tấc lòng
Sông sâu nước cuộn thành dòng
Về đâu cánh mỏi lạc dòng chim di
Xa bầy cất tiếng ai bi
Góc vườn nghiêng ngả đóa quỳ hương phai
Tâm tư nặng trĩu u hoài
Mơ hoa nửa giấc đổi ngai bồi hồi
Lá xanh ngàn chiếc nổi trôi
Chưa thu sao vội lìa ngôi căn phần
Đêm thầm* mơ chút ân cần
Lá thư tình tự cũng dần lãng quên
Bỗng dưng chợt lạ tuổi tên
Tiếng mưa gõ nhịp trên nền tâm linh
Chấp tay đôi phút cầu kinh
Xin tan giông tố, bình minh sáng ngời .

2 Sept, 2012
*Không có điện vì ảnh hưỏng bão Isaac 29-8-2012 (cùng ngày
với bão Katrina 29-8-2005)

 ĐT Minh Giang

Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang