Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lênh Đênh
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

 


 

 

 

 

Con thuyền tách bến vượt trùng dương
Sóng nước mênh mông suốt chặng đường
Xoải cánh chim di tìm tổ ấm
 
Bềnh bồng chiếc lá chở yêu thương
Ước mơ tơ dệt hồn dâng mộng
Hoài vọng đan sầu lệ đẫm sương
Ly cách cuộc đời hai lối rẽ
Lòng còn lưu luyến mảnh tình vương.

 ĐT Minh Giang

 


Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang