Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bông Su Riêng
Thơ của Đỗ Thị Minh Giang


 

Bong Sau Rieng

 

 
Sầu chung chia nửa chữ tình
Sầu riêng tôi giữ chén quỳnh ly bôi
Người đi về chốn xa xôi
Xuôi dòng định mệnh lìa trôi mộng đời
Ba sinh duyên kiếp nửa vời
Đường trần lối rẽ đành rời đôi tay
Hoàng hôn lãng đãng mây bay
Nắng chiều khẽ đọng gió lay điệu sầu
Mưa giăng mờ lối dãi dầu
Đôi bờ sóng vỗ giang đầu bơ vơ
Câu hò văng vẳng đêm mơ
Thuyền neo bến nước dệt tơ mộng về.

3-08
Đỗ Thị Minh Giang

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang