Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lưu Bút Ngày Xanh
Thơ của Đỗ Thị Minh Giang


 

 

 
Nhớ dòng nhựt ký tuổi đôi mươi
Mắt biếc xuân thì nét thắm tươi
Gối chiếc đêm đêm thầm ước nguyện
Ngày mai áo gấm rộn vui cười

 
Tình học trò vùi sâu kỷ niệm
Cho lòng nhung nhớ mộng ngày xanh
Em yêu màu áo nét thiên thanh
Nắng nhạt đường chiều bay cánh phượng

 
Chỉ khẽ nói thương chửa hẹn thề
Thầm trách nhau chi dạ tái tê
Khung cảnh ngày xưa giờ lạ lẫm
Hợp tan - tan hợp nẻo đi về

 
Pensée anh ép vào lưu bút
Nghe tâm hồn tím giấc bơ vơ
Chuyện tình dệt mãi khúc ban sơ
Sầu đọng con tim tràn ngấn lệ

pansy-1.jpg pensee tim picture by DoMinh 16-3-10
Đỗ thị Minh Giang


 

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang