Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bên Này Nghe Tin
Thơ của Minh Phượng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên này nghe tin lòng dậy lửa
Bốn chục năm tối ám quê xưa
Ải Nam Quan, Hoàng, Trường Sa…mất!
Đảng nghênh ngang, bán nước, lọc lừa

“thông tin quốc hội” mỗi một ngày
khoe mãi: “láng giềng” thật là hay
luôn gật đầu, bắt tay: tốt lắm!
cùng ti toe: tiến triển, mắn may!

Thương dân oan đã bao năm rồi
uất hận, căm hờn  mãi sục sôi
phải dấu trong lòng không dám nói
không còn tin “nhà nước” đãi bôi.

Thôi thúc trong tâm:”Dậy mà đi!”
chỉ mong-dù không giúp được gì
hồn thiêng sông núi còn vang vọng
kẻ cầm quyền còn chút lương tri!

Và sau này con cháu Tiên Rồng
không thẹn cùng thế giới Tây, Đông
mấy ngàn năm tiền nhân dựng nước
giờ mất luôn mồ mả cha ông!

Đến khi nao mới hết nhục này
văn hiến Lạc Hồng bỗng như mây…
môi sinh, xã hội tràn nhơ nhuốc
bao kiếp dân oan sống lất lây…

Bên này nghe tin bao xôn xao
tay chắp, mi cay, nuốt nghẹn ngào
cầu quê nhà qua cơn ác mộng
nhân bản lại ngời trong ca dao…

Minh Phượng


';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang