Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đại Họa Mất Nước -- Tháng Tư Đen
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

         
Đại Họa Mất Nước

Đêm nằm trăn trở nhớ quê cha,
Hứng chịu quá nhiều nỗi xót xa.
Ngoại tặc âm mưu xâm chiếm nước,
Nội gian cấu kết phá tan nhà.
Biên cương, biển đảo thù thôn tính,
Rừng núi, phố phường địch nhởn nha.
Đại họa cận kề ngay trước mặt,
Vùng lên đuổi giặc giữ sơn hà


     Ngô Đình PhùngTháng Tư Đen

Hằng năm cứ đến tháng tư đen,
Uất hận dâng trào chẳng thể quên.
Đất Bắc điêu tàn cây cỏ úa,
Trời Nam ảm đạm núi sông rền.
Tự do đã mất, gông cùm xích,
Hạnh phúc không còn, máu lệ hoen.
Tang tóc, đau thương tràn khắp chốn,
Xưa nay gian ác mấy khi bền.


        Ngô Đình Phùng

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang