Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bảo Tồn Sông Núi -- Trăn Trở -- Ngậm Ngùi
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

 
 

 

 

 

BẢO TỒN SÔNG NÚI

Sơn hà đang gặp cảnh điêu linh,
Kẻ hám lợi danh mất lý tình.
Đất Bắc đưa thù vào lấn chiếm,
Biển Đông rước giặc đến tôn vinh.
Toàn dân sát cánh ngăn  xâm lược,
Cả nước chung tay giữ thái bình.
Tổ quốc muôn đời không thể mất,
Trường tồn, rạng rỡ giữa hành tinh.

TRĂN TRỞ

Tiên tổ dày công dựng nước ta,
Cháu con lại cắt bán sơn hà.
Đêm nằm trăn trở nghe lòng thắt,
Ngày đứng thẩn thờ thấy lệ sa.
Ải Bắc, bàn tay sao dứt bỏ,
Biển Đông, khúc ruột nỡ lìa xa.
Núi sông nào của riêng ai nhỉ!
Sản nghiệp cha ông thuộc mọi nhà.

NGẬM NGÙI

Năm này tuổi đã tám mươi ba,
Nghĩ lại chuyện đời thấy xót xa.
Hai bận tù đày vì vận nước,
Ba lần dời chuyển bởi thời nhà.
Tháng năm khốn khổ còn in đậm
Hình ảnh đau thương khó xóa nhòa.
Mong có một ngày vui trở lại,
Non sông sạch bóng lũ gian tà.

                        6 - 2018
                  Ngô Đình Phùng

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang