Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giã Từ Quê Hương -- Quê Mẹ Đau Thương
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

Giã Từ Quê Hương

Định cư xứ lạ nhớ quê hương,
Cũng bởi sâu dân ngập phố phường.
Cuộc sống lo âu nhiều bực bội,
Nhân quyền áp bức lắm đau thương.
Tép riu đớp vặt thay phiên dọa,
Cò béo xơi riêng chẳng chịu nhường.
Hối lộ, mua quan đô triệu triệu,
Mau mau dẹp hẳn lũ vô lương.

       Nguyên Vũ

 Quê Mẹ Đau Thương

Đau xót nhìn sang đất nước mình,
Mấy mươi năm vẫn cảnh điêu linh.
Dân oan khiếu kiện sao tù tội,
Cán bộ bạo tàn lại nín thinh.
Góp sức phá tan đời áp bức,
Chung tay xây dựng nếp phồn vinh.
Sớm mong có được nền công lý,
Khắp cả giang sơn hưởng thái bình.

       Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang