Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khóc Cha - Cứu Giúp TPB VNCH
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

   Khóc Cha

Giữa rừng Vĩnh Thạnh* ánh tà dương,
Cha mất, khóc than chẳng nén hương.
Ruột thắt não nùng cơn biến loạn,
Lòng đau chua xót cảnh tai ương.

Lương y danh vọng người tôn kính,
Hiền phụ tiếng vang kẻ tiếc thương.
Thay mẹ nuôi con chưa trả hiếu,
Sớm về cực lạc cõi tây phương.
       
      Nguyên Vũ

 * Tổng trại tù binh liên khu 5.

 

 

   Cứu Giúp TPB VNCH

Cuộc sống yên bình sướng xiết bao,
Thương binh khổ cực nỡ quên sao?
Xả thân chiến đấu gìn non nước,
Thất thế sa cơ nợ kiếm đao.

Thể xác phế tàn không oán trách,
Tinh thần vững chắc chẳng kêu gào.
Do đâu thảm cảnh gây điêu đứng?
Nới rộng vòng tay cứu giúp nào!

      Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang