Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giỗ Tổ Hùng Vương - Tháng Tư Đen
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương

Tháng ba giỗ Quốc Tổ Hùng Vương,
Người Việt tri ân nhớ cố hương.
Dân tộc anh hào vang tứ hướng,
Núi sông hùng vĩ rạng mười phương.
Quân thù phía Bắc luôn thua bại,
Bờ cõi miền Nam lại khuếch trương.
Nối gót tiền nhân cùng đứng dậy,
Trừ gian diệt giặc giữ biên cương.

Nguyên Vũ

 Tháng Tư Đen

Xứ người gợi nhớ tháng tư đen,
Thảm cảnh bảy lăm thật khó quên.
Nước mất nghẹn ngào tìm lánh nạn,
Nhà tan uất ức thét vang rền.
Bốn ba năm chẵn tim còn thắt,
Chín chục triệu hơn lệ vẫn hoen.
Lãnh thổ mất dần dân khốn khổ,
Lòng người than oán ắt không bền.

Nguyên Vũ

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang