Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mong Ngày Hội Ngộ -- Hội Ngộ Chiến Hữu
Thơ của Nguyên Vũ


 

 


Mong Ngày Hội Ngộ

Bao thu lưu lạc chốn quê người,
Nghĩ đến năm xưa cuộc đổi dời.
Buồn nỗi tang thương khi biến loạn,
Khổ niềm cay đắng lúc chia phôi.
Người đi mòn mỏi trông tin nhạn,
Kẻ ở lao đao ngóng vận trời.
Một thuở chung trường lưu luyến mãi,
Mong ngày hội ngộ cố nhân ơi!

          Nguyên Vũ Võ Ngọc Lam
                   K4/68 /TĐ 

 

         
Hội Ngộ Chiến Hữu


Chiến hữu ly hương rải khắp nơi,
Hẹn nhau hội ngộ dịp vui chơi.
Nhắc ngôi trường cũ khơi niềm nhớ,
Ôn chuyện thuở xưa rộn tiếng cười .
May mắn vượt qua cơn bão tố,
Vui mừng thoát khỏi ách tai trời.
Ngậm ngùi hồi tưởng thời nguy khốn .
Được sống tự do cảm tạ đời.

Nguyên Vũ Võ Ngọc Lam
                 K4/68 /TĐ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang