Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Họa Hán Thuộc -- Cứu Non Sông
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

          Hoạ Hán Thuộc

Xứ người luôn nhớ đến quê Cha,
Cảm thấy lòng đau mắt lệ nhoà.
Hán tặc lăm le mưu chiếm nước,
Cộng gian tráo trở hiến dâng nhà.
Dân tình than vãn càng cay đắng,
Bờ cõi ký giao quá xót xa.
Thảm họa khắp nơi mau đứng dậy,
Quyết tâm đoàn kết giữ sơn hà.

       Nguyên Vũ

 

             Cứu Non Sông

Khắp Nam Trung Bắc thấy gì không?
Đám Chệt tràn sang quá nản lòng.
Lũ Hán tung hoành còn hống hách,
Lương dân than oán quá long đong.
Nhân tài chèn ép không cần dụng,
Tiến sĩ khoe khoang chẳng suốt thông.
Tộc Việt vang danh cùng siết chặt,
Dẹp tan cộng phỉ cứu non sông.

       Nguyên Vũ


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang