Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cuốn Theo Dòng -- Tự Sự
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

Cuốn Theo Dòng

Ham danh một lũ cuốn theo dòng,
Ỷ thế cậy quyền chẳng chút thông.
Phật ý tiền nhân chưa thấu suốt,
Theo chân đám chệt lại cam lòng.
Non sông bán rẻ quân Tàu cộng,
Dân tộc tiêu tan giống Lạc hồng.
Tổ quốc lâm nguy mau đứng dậy,
Diệt trừ gian ác, hận căn phồng.


       Nguyên Vũ

 
 

Tự Sự

Xoay vần con tạo vướng chơi vơi,
Ai chẳng ước mơ cảnh tuyệt vời.
Đất khách xa xôi mà lại đến,
Quê mình ấm áp tại sao thôi?
Hòa chung lý tưởng nâng tiềm thức,
Nhịp với tương lai gặp vận thời.
Định mệnh an bài yên cuộc sống,
Gia đình vui vẻ quý yêu đời.

       Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang