Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đầu Năm Đi Lễ
Thơ của Như Nguyệt 

                  
 

 

 

 

Đầu năm đi lễ
Nắng ấm mây xanh
Chim vui chuyền cành
Vỗ cánh bay nhanh 
*       
Sáng nay đi chùa
Nghe thầy giảng pháp
Giảng về từ bi
Chợt thấy nhu mì 
*
Bài pháp thật hay
Từ bi hỷ xã
Xin người thứ tha
Tội  lỗi con đầy

Đầu năm dâng hương
Kính cẩn cúng dường
Nguyện chẳng sát sanh
Tránh dữ làm lành 
*
Đầu năm đi chùa
Sao thấy thanh tao
Phật ngồi  trên cao
Phật quá nhân từ 

Sáng nay đi chùa
Hớn hở vui tươi
Phật ở trên cao
Nhìn xuống mĩm cười 

Như NguyệtTrở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang