Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cũng Là Một Dòng Sông
Thơ của Như Nguyệt 

                  

 

 

 

 

Cũng là một dòng sông
Nhưng dòng sông trên quê hương tôi…
đầy nước mắt
Phù sa mang sữa mẹ
Nuôi nấng những cánh đồng
Nay cạn dần, rác rến hôi tanh
*
Sông Cửu Long càng ngày càng khô lạnh
Bọn độc đảng quá hèn
Chúng đã làm ngơ,
để mặc giặc Tầu lộng hành…
làm đập chặn nước
Sông mỗi ngày một cạn
Vào những mùa hạn hán,
đồng lúa, vườn tược khô cằn, khổ lắm!
Sao dân lành sống nỗi? hờn căm!
Dòng sông Hương thì lụt lội mỗi năm
Sông Hồng Hà mầu tang thương sậm đỏ
*
Ôi những dòng sông trên quê hương tôi đó
Những dòng sông nuôi sống dân tôi
“Họ” đã mặc kệ để dân tôi –những dòng sông- thống khổ
Những dòng sông ô nhiễm
Những dòng sông ngập ngụa đầy rác rưởi
Những dòng sông đang giẫy giụa cạn dần
*
Tháng Tư đen và những bản nhạc buồn!
Nghẹn ngào quá! Ôi, những dòng sông giẫy chết!

Như Nguyệt


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang