Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Anh Bảo Anh Yêu Chỉ Một Lần
Thơ của Như Nguyệt 

                  


Anh bảo anh yêu chỉ một lần
Yêu chỉ một người
Người đó là em

Anh bảo anh yêu em, yêu mãi
Yêu đến cuối đời
Yêu em miệt mài
Yêu cho đến ngày
Nhắm mắt xuôi tay

Anh bảo anh yêu em thắm thiết
Tình anh da diết
Yêu thật đậm đà
Mù quáng vị tha

Anh bảo anh yêu em, yêu lắm! 
Tình anh đầm thắm    
Yêu đến rã rời
Yêu hết một đời
Đến chết vẫn yêu

 

 

Anh bảo anh yêu em vô vàn
Yêu em nồng nàn
Yêu đến ngày tàn
Nhất định vẫn yêu!

Anh bảo yêu em sao sầu đau?
Tim anh ứa máu
Lệ anh tuôn trào
Nhớ em nẫu người
Thức suốt đêm thâu

Anh bảo làm sao mà anh sống?
Nếu em bỏ đi
Đời anh trống rổng
Anh chẳng còn gì
Nỗi nhớ mênh mông!

Đừng yêu em quá, anh làm em sợ
Yêu em vừa vừa, yêu em sơ sơ,
nhưng yêu dài lâu, yêu đến cuối đời
Đừng yêu một thời, vững chãi tình thơ!  

 
Như Nguyệt


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang