Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lạc Quan -- Vấn Vương
Thơ của Như Thu


 

 

Lạc Quan

Tiệc trà đàm đạo ở nhà ngang
Gió nhẹ chiều thu nắng sắp tàn
Bất hạnh, khổ đau mong xếp lại
Thị phi, phiền não chớ đeo mang
Kết giao tri kỷ nên gìn giữ
Hờn giận bạn bè hãy xóa tan
Tự tại an nhiên đừng nản chí
Tiếng cười giòn giã mãi dâng tràn.

Như Thu


Vấn Vương

Ngoài sân xào xạc ngỡ ai mà...
Trở lại tìm nhau có đúng là...
Ước ước ao ao anh định đoán...
Ray ray rứt rứt bậu nhìn qua...
Tương phùng ngày ấy vừa toan ngỏ...
Gặp gỡ bây chừ khó nói ra...
Duyên nợ không tròn sao cứ mãi…
Xót xa tự trách, nghĩ thôi thà…

Như Thu

Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ