Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đoạn Trường
Thơ của Sao Khuê


 

  

 

 

Ta đã tìm Em khắp trời mơ;
Ơ hay, sao lạnh ngắt như tờ,
Chỉ nghe tiềm thức vang âm điệu
Và thấy quanh mình những hoang sơ.

Ta đến tìm Em tận biển sâu
Nhưng mà nào có thấy Em đâu
Chỉ nghe sóng vỗ tan hy vọng
Và thấy mênh mang nỗi hận sầu.

Sa mạc hoang vu đến tìm Em
Nhưng mà chỉ thấy có ai đem
Gió tung cát trắng lên cuồn cuộn
Và nghe khô mặn lệ đắng tuôn.

Ta tung cánh nhạn khắp mười phương : 
Vẫn chẳng tin Em - Vẫn mù sương
Em ở xa gần? Chim bặt bóng!
Hay chính trong ta? Nỗi Đoạn trường!

Sao Khuê
Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ