Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư Đen
Thơ của Phi Loan Hoàng Thi Cỏ May


 

 


 

 

 

 

 

Tháng tư năm ấy khóc sang trang 
Tháng tư nhuộm đẫm, máu thành hàng
Tháng tư buông súng lòng uất nghẹn
Nước NAM phủ kín một màu tang

Tháng tư năm ấy, tháng thê lương
Trời hỡi! gieo chi những đoạn trường 
Anh hùng tuẩn tiết trong oanh liệt
Giữ trọn lòng trung với núi sông

Tháng tư năm ấy, nối dòng châu
Bỏ lại sau lưng tiếng thét gào
Oan khiên trao tặng đời vong quốc
Nhớ về chốn cũ nặng lòng đau

Tháng tư năm ấy, tháng tư ơi!
Bão tố bủa vây giữa giòng đời
Dân tôi tức tưởi trong oan nghiệt
Ôm TỰ DO chìm giữa biển khơi...

Phi Loan Hoàng Thi Cỏ May

 


';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang