Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Người có kịp về …
Thơ Vương Hồng Ngọc 

canh thu

Thu lại trở về rồi đó anh!
Ngoài hiên nắng đã rất mong manh
Chiều buông sương vội rồi tan mất
Ngày thả nắng tàn bươn gót nhanh

Dăm chiếc lá xanh còn lưu luyến
Không màng thay áo tiển mùa đi
Ôm lòng giữ mãi màu xanh biếc
Chần chừ cho mấy cũng biệt ly

Mây vẫn ngàn năm phiêu du mãi
Lá cứ từng mùa lại bỏ đi
Hàng cây đứng đợi sầu khô khốc
Hờn Thu làm mãi những phân ly

Người có kịp về mùa lá đổ
Cùng em đi nhặt lá vàng rơi
Gói tròn kỷ niệm tròn mộng ước
Giữ lại Thu vàng kẻo phai phôi

Vương Hồng-Ngọc

em gai

Trở lại Đầu Trang