Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Em Tiến Xuống, Anh Tiến Qua
Thơ Ý Nga
 

 

 

 

Khuôn thiêng dù phụ tấc thành
Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời”
                    KIỀU của NGUYỄN DU

********
Chữ đậm, nghiêng trong thơ: trích từ 2 câu thơ trong Kiều

********

Lệnh đã rõ phải từng phần kiều vận:
Nguyễn Tất Thành liều bỏ, chẳng thành thân
Phụ tấc thành* không cưới vợ, nợ nần
Lắm “hộ lý” tất thành “Chí” Vĩ Đại?

Bọn tư bản khôi hài “giãy chết”… mãi
Bơ thừa, sữa cặn nuôi được mấy ai?
Đảng hô biến: “sỏi đá thành cơm” nhai?
Răng gãy hết, hết anh hùng Ái Quốc!

Bọn phản động giữ làm chi tổ quốc?
Rõ “Việt kiều” và Việt Cộng khác xa!
Đảng nhốt vào, chúng chỉ muốn thả ra.
Bầy cháu đảng?
Một đời không phản trắc!

Bọn nổi loạn bày rườm rà?
Chết chắc!
Mơ chuyện xa hóa hão*, quên đảng gần
Ai hữu thần phải quyết liệt ngáng chân
Không cản lối, kết thân là ngớ ngẩn!

Vài ngàn tỷ “xây tượng đài tiêu chuẩn
Túng quẫn* gì mà thiên hạ kêu ca?
Quá xuân xanh, “hộ lý bác” đầy Nhà
Ruột “bác” rổng?*
Đảng ta mới khấm khá!

Chủ, tớ tiến!
Tiến lên hầu “Người Lạ”!
Thêm một sao, cờ đỏ thêm gian tà
Mình chết hết thì còn lại “Người Ta
Đảng tiến… xuống, Hán tiến… qua: ngả giá!

Hán trí trá.
Đảng Việt ta?
Hèn hạ!
Nhà ngửa nghiêng vì đất lấn "Láng Giềng"
Giải pháp chung: dâng hiến căn Nhà riêng!
Chưa lộ diện Việt gian, Cơn Quốc Biến?

Mai Nước biến?
Việt gian đi… “khiếu kiện”!
Hết nắm quyền, hết nhiều chuyện huyên thiên
Hết truyên truyền: “Tiến! Tiến…” mãi vạn niên
Rùa Vĩ Đại Trung Kiên Nòi Cộng Sản!

Ý Nga, 6.3.2018

*HÃO (dấu ngã): không được việc gì
*THÀNH THÂN: lập gia đình
*TẤC THÀNH= tấc son, tấc riêng: để chỉ lòng người (TẤC = 1/10 của 1 thước)
*CHÍ = HỒ CHÍ MINH = NGUYỄN TẤT THÀNH = NGUYỄN ÁI QUỐC
*tất thành (không viết hoa): tất sẽ hoàn thành
*QUẪN (dấu ngã): túng bấn, bế tắc -
- QUANH QUẨN (dấu hỏi): loanh quanh 1 chỗ
*RUỘT RỔNG: bất cứ công trình xây cất nào của VC thì đảng viên và
cán bộ cũng đều chấm mút được bằng cách rút ruột
*Người Lạ: Tàu Cộng [chữ của VC]

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang