Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thơ Vui
Thơ của Đăng Khôi


 

 

CƠM- PHỞ

Sáng chở CƠM đi ăn phở
Trưa chở PHỞ đi ăn cơm
Chiều CƠM về nhà CƠM, PHỞ về nhà PHỞ
Tối nằm cạnh CƠM nghe thơm thơm mùi..PHỞ

 

TU CHÙA HƯƠNG

Ngay em đây đã xuống tóc rồi mà vẩn còn..
mơ tu chùa Hương


Tu thiền tỉnh tọa tại chùa.. Hương
Sư nữ trụ trì quả..dễ thương
Chánh điện lâng lâng hồn…nhập tịnh    
Cung trầm ngây ngất cõi.. vô thường
Tu thời đã biết là thiên phúc
Thiền định từ nay khóa cổng tường
Kinh kệ hằng đêm vang tiếng mõ
Chùa Hương chỉ có mỗi sư ..nương
 
Đăng Khôi

tặng bà xã Kim Hương
chăm sóc trong lúc radiation


TRAI VIỆT

Trời sinh vốn dĩ tính la cà
Chẳng nói mà làm chuyện tổ cha
Ngoài ngỏ lân la khèo...chị Ả
Trong nhà lấm lét khéo... hầu Bà
Tình hình chiến sự lần bên...Địch
Tĩnh mịch thanh bình lẩn đến...Ta
Nhắn nhủ cho yên lòng mẹ đĩ
Loanh quanh luẩn quẩn cũng...về nhà
 
Đăng Khôi


CUA RANG MUỐI

Ba đồng hạ hạ giá cân Cua
Ghé vội hàng hàng kẻo lại trưa
Mô mẩy.. hây hây tươi thịt chắc
Mu cong.. hất hất cứng gai tua
Nguyên con úp úp rang hành muối
Hoành tráng nhô nhô ướp mặn vừa   
Chút rượu ran ran cho nóng.. mặt
Xoa tay nhấm nhấm phút.. cù cưa  

Thích Không Được - Đăng Khôi

 


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang