Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Dòng Sông Tương Tư
Bài của soạn giả Thanh Lịch.
Tương Giang

DÒNG SÔNG TƯƠNG TƯ

SG:Thanh Lịch

Quân tại Tương giang đầu,

Thiếp tại Tương giang vĩ,
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Lương Ý Nương


1) ( ____ ) . . Sông dài ( hò )
U buồn ( hò )__ nước lờ đờ trôi ( xang )

2) . . Lẻ loi ( xê )__ cánh chim trời ( hò )___
. Nghe chạnh lòng ( xàng ) cho phận đơn côi ( xang )

3) Ai xui khiến ( líu ) ngăn cách đôi nơi ( xang )
Thiếp nhớ ai ( xê )__ biền biệt xa vời ( hò )

4) ( __Mô__ ) . . Ngậm ngùi ( hò )
. . Chàng ( hò )__ ở nơi đầu sông ( xang )

5) . . Đã trao( xê )__ chữ tâm đồng ( hò )___
Mà không cận kề ( xàng ) san sẻ niềm thương ( xang )

6) . . Thiếp ở ( líu ) cuối sông Tương ( xang )
Bơ vơ ( xê )__ ngóng đợi tin hồng ( hò )

7) ( __Mô__ ) . . Bao lần ( xàng )
. . Hoa đào ( xàng )__ đón chào mùa Xuân ( xang )

8) Ôi ! tê tái ( líu )__ tấc dạ bâng khuâng ( xê )
. . Ước mơ ( xê)__ nghĩa tao khang ( xang )

9) . . Gắn bó ( líu )__ đến trăm năm ( xang )
. . Bên nhau ( xê )__ đẹp chuyện sắt cầm ( hò )

10) ( __Mô__ ) . . Đâu ngờ ( hò )
. . Tình mình ( hò )__ yến oanh chia cách ( tích )
11) . . Biết trách ( tích ) __ cho ai ( xang )___

. Để xuân thì ( xàng ) phải dần tàn phai ( xang )
12) . . Đêm nghe ( xê )__ tiếng nhạn kêu đàn ( xàng )
. . Thê lương ( Liu )__ chiếu chăn thấm lạnh ( xệ )

13)  . Canh thâu ( liu )__ chiếc bóng ( xáng )___
. Mảnh trăng sầu ( xàng ) ai xẻ làm đôi ( Liu )

14) ( __Mô__ ) . . Thẩn thờ ( xàng )
. . nhìn ( xàng )__ lá Thu rơi rụng ( phạn )

15) .  Nhớ thương ( liu )__ mang nặng nào nguôi ( liu )
. . Ai ơi ! ( liu )__ thấu chăng cho lòng ( xàng )

16) . . Tình thơ ( liu )__ não nùng ( xàng )___
. Buổi tương phùng ( xàng ) đành hẹn lai sinh ( liu )

17) ( __Mô__ ) . . Tương tư ( xang )
. . Như sông ( xang )__ nước ngập đôi bờ ( hò )

18) . . Dung nhan ( xê )__ bơ phờ ( hò )___
Mong gặp chàng ( xàng ), thả hồn vào mơ ( xang )

19) . . Ưu tư ( xê )__ bấy lâu vô vọng ( phạn )
Uống chung dòng ( xàng ) nước bạc Tương giang ( liu )

20) . . Mong ai ( u )__ thao thức bao đêm ( phan )
. Vẫn mịt mù ( xàng ) tăm cá, bóng chim ( liu )


Mời các Anh Chị Nghe tiếng Đàn của Tương Giang

';

 

Trở lại Đầu Trang