Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Dùng VPS để Đánh Tiếng Việt
Lời chỉ dẫn của Hướng Dương TxđCách Install Program VPS để đánh tiếng Việt
trên Documents và trên Emai
l

1. Click vào Đây

2. Trên màn ảnh có khung con như sau hiện ra:


Bấm vào RUN
3. Chờ một vài phút để cho Program được ráp vào Máy của mình. Click OK
4. Giờ bạn có thể đánh thử bằng cách vào Word hay vào email
đánh thử.

Cách đánh rất dễ:
muốn có Ă đánh A hai lần
muốn có Ơ đánh O hai lần
muốn có Ư đánh U hai lần
muốn có Ê đánh E hai lần
muốn có Đ đánh D hai lần
muốn đánh dấu Sắc nhấn số 1
muốn đánh dấu Huyền nhấn số 2
muốn đánh dấu Hỏi nhấn số 3
muốn đánh dấu Ngã nhấn số 4
muốn đánh dấu Nặng nhấn số 5
muốn đánh dấu Mũ nhấn số 6

Thí dụ: Đánh “Đừng à DDuu2ng”
Đánh “ Cổng trường à Co63ng truuoo2ng”

Người xử dụng VPS cần kiểm lại xem mình có chọn đúng loại chữ không như sau:
Xuống phiá dưới màn ảnh bên phải rồi right click (bấm nút bên phải của con chuột) vào cái
icon có hình bản đồ VN và chọn Vietnam như trong hình cuối cùng dưới đây:

Đây là icon có hình bản đồ VN..................................................|

Nếu không thấy icon này thì phải bấm vào cái dấu < (Show hidden icons) thì nó lòi ra
Sau đó phải kiểm soát xem mình có chọn Unicode fonts hay không? Làm như sau đấy:
lại click (tức là bấm vào nút bên trai của con chuột) vào cái icon bản đồ lúc nãy. Hình sau
đây xuất hiện.

Kiểm soát xem mình có chọn dạng UNICODE hay không. Nếu không, bấm vào Down
Arrow và chọn Unicode. Xong click OK

 

Trở lại Đầu Trang