Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nam Đão: Đường Minh Hoàng khóc Dương Quý Phi
Cổ Nhạc của Thanh Lịch*4 câu phản Xuân qua Đão

1. Từng đêm (xang) (--xê--)
Sông Ngân (xê)__ lấp lánh ngang trời (lịu)
2. Mái tây lầu __ sương rơi (xê)__
Nhạn kêu đàn lẻ loi (xê)__
3. Chùa xa vẳng tiếng chuông ngân (xê)
Trẫm nghe __ quặn thắt gan vàng (lịu)
4. Ngự uyển __ bóng trăng tàn (fan)__
Giọng côn trùng oán than (xê)__

Lớp I (vào Nam Đão)

1. Nhìn trăng thề nguyện năm xưa (xê)
Nỗi nhớ nhung __ nói mấy cho vừa (lịu)
2. Thương tiếc không bến bờ (fan)__
Theo lá vàng thu mưa (xê)__
3. Đến cung Nam Uyển và Vị Vương (xê)
Còn nghe dư âm khúc nhạc Nghê Thường (xề)
4. Gieo trăm mối đoạn trường (xề)__
Ngơ ngẫn sầu bên gương (liu)__
5. Gương xưa dấu đã soi chung (liu)
Mặt hoa __ khắn khít mày rồng (xề)
6. Nay vắng bặt nhan hồng (xề)
Trẫm ngồi soi tóc trắng (ú)__
7. Đến bên vườn lê năm cũ (ú)
Nhìn bao __ cung nữ với ca nhi (fan)
8. Tóc xanh đã phôi pha (fan)__
Thêm chạnh lòng xót xa (liu)__

Lớp II

9. Từ khi nổi trống Ngư Dương (xang)
Tiếng tơ __ tiếng trúc bỗng ngưng (liu)
10. Nay đã bao thu trường (xề)__
Nhìn cảnh đời tang thương (liu)__
11. Trẫm là vua của một giang san (liu)
Nhưng trong tim __ lại có một ngai vàng (xề)
12. Để cho bóng hình nàng (xề)__
Mãi ngự trị ngôi tim (liu)__
13. Thái Chân __ ơi hỡi Thái Chân
Tên ái phi __ trẫm gọi bao lần (xề)
14. Nghe rướm máu tâm hồn (xề)__
Lệ hồng tuông lai láng (ú)__
15. Bờ Thái Dịch , Xuân sang hoa nở (ú)
Thềm Ly Cung __ ngập lá thu rơi (fan)
16. Gợi hoài cảm xa xôi (fan)__
Bên góc trời đơn côi (xê)__

Lớp III

17. Gót bèo mây trôi nổi tha phương (xê)
Khiến xui __ lạc bước đến kinh đô (xê)
18. Một đạo sĩ ở sơn lâm (xê)__
Biết chuyện tình của quân vương (xê)__
19. Xin vào yết kiến long nhan (xê)
Vì thương vua __ mang nặng u hoài (lịu)
20. Nguyện đem hết sức tài (fan)__
Với phép lạ thần thông (xê)__
21. Nghe qua xiết đỗi hân hoan (xê)
Như đất khô __ đón trận mưa rào (lịu)
22. Vua rót chén rượu đào (fan)__
Mời đạo sĩ phương xa (xê)__
23. " Khanh ơi lòng trẫm khôn nguôi (xê)
Nỗi nhớ thương __ bao tháng năm dài (xừ)
24. Thân xác phải hao gầy (xừ)__
Khi mất cành thiên hương (xang)__

Lớp IV

25. Trẫm đang sủng ái Dương Phi (xê)
Bỗng đâu __ biến loạn sơn hà (xư)
26. Phải xa điện ngọc cung vàng (xư)__
Cùng tướng sĩ ba quân (xang)__
27. Trên bước đường lưu vong (liu)
Để sang đất Thục lánh nàn (xề)
28. Tướng binh buộc tội nàng (xề)__
Làm cơ đồ đão điên (liu)__
29. Than ôi ! ngọc nát châu rơi (liu)
Quí phi __ phải vĩnh biệt dương trần (xề)
30. Để cho trẫm an phần (xề)__
Lo phục hồi xã tắc (ú)__
31. Khi trở về cố quốc (ú)
Trẫm như __ rạn vỡ tâm can (fan)
32. Năm canh vắng thở than (fan)__
Đến bạc phơ mái tóc (ú)__

Lớp V

33. Vậy khanh hãy nhờ phép thần thông (liu)
Đến hai nơi __ Bích Lạc, Hoàng Tuyền (xề)
34. Tìm kiếm Thái Chân nàng (xề)__
Cho trẫm gởi niềm thương nhớ (ú)__
35. Cành thoa kỷ vật năm xưa (liu)
Nàng đã mang xuống tận tuyền đài (xề)
36. Còn chiếc hộp khảm này (xề)__
Trẫm từng đêm ôm ấp (ú)__
37. Chiếc hộp chứa đựng cành thoa (liu)
Nay còn đây __ khép kín u sầu (xề)
38. Dù đã phai sắc màu (xề)__
Nhưng không phai lời nguyện ước (ú)__
39. Chuyện lòng trẫm đà cạn tỏ (ú)
Nhờ khanh hãy mau kíp ra tay (fan)
40. Nương gió thoảng mây bay (fan)
Trẫm đợi chờ tin khanh (liu)__

Lớp VI

41. Dưới đất đen lên tới trời xanh (xang)
Kiếm tìm __ nào thấy Dương Phi (liu)
42. Đạo sĩ nghe tin đồn (xề)__
Vội ra miền biển khơi (liu)__
43. Có non tiên ngoài phía hư không (liu)
Xa trông __ năm sắc mây lồng (xề)
44. Với cung điện son vàng (xề)__
Tha thướt nhiều bóng tiên (liu)__
45. Có một nàng tên gọi Thái Chân (liu)
Mặt hoa __ da tuyết trắng ngần (xề)
46. Lòng đạo sĩ vui mừng (xề)__
Chắc là giai nhân ấy (ú)__
47. Đến mái tây vội vàng gõ cửa (ú)
Rồi cậy nhờ __ hai tiên nữ đưa tin (fan)
48. Là nàng Đại Ngọc với Song Thành (fan)__
Cùng bước vào cung tiên (liu)__

Song Cước (Dây hò nhứt hơi Ai )

Lớp I

1. Giật mình (xàng) tỉnh mộng (xệ)__
Thái Chân __ vừa biết được tin (liu)
2. Sứ giả của triều đình (xàng)__
Đã tìm lối vào non tiên (liu)__
3. Vén rèm châu nàng nhẹ bước ra (liu)
Đẹp như __ trong khúc Nghê Thường (xàng)
4. Tuôn lã chã lệ buồn (xàng)__
Khi gặp người dương gian (liu)__
5. Từ ngày đứt đoạn tơ duyên (liu)
Chốn non tiên __ thư thái tháng ngày (xàng)
6. Trường An ngoảnh mặt nhìn (xàng)__
Chỉ thấy đầy bụi nhơ (liu)__
7. Ơn quân vương thiếp xin tạc dạ (xệ)
Vì còn mang __ nặng nỗi u hoài (xàng)
8. Qua bao tháng năm dài (xàng)__
Dù định mệnh đã an bài (xàng)__

Lớp II

9/1. Tình nầy (xàng) đáp tạ (xệ)
Nhờ đạo sĩ __ tâu với quân vương (liu)
10/2. Gởi theo chiếc thoa vàng (xàng)__
Kỷ vật của ngày xưa (liu)__
11/3. Thoa vàng hộp khảm chia đôi (liu)
Nay cành thoa __ trở lại cung vàng (xàng)
12/4. Với lời lâm biệt ân cần (xàng)__
Xin hẹn cùng quân vương (liu)__
13/5. Vào đêm trùng thất hằng năm (liu)
Khi điện Trường Sinh __ đã vắng bóng người (xàng)
14/6. Dương gian với cõi trời (xàng)__
Cùng thốt lời nguyện chung (liu)__
15. " Xin kết nguyện : chim trời liền cánh (xệ)
Xin làm cây __ liền nhánh giao cành " (xàng)
GHI CHÚ

NAM ĐÃO LỚP II

_ Câu 33 : Bích lạc, hoàng tuyền là trên cõi trời và dưới suối vàng ( âm phủ )

NAM ĐÃO LỚP VI

_ Câu 48 : Đại Ngọc và Song Thành là tên 2 nàng tiên đón đạo sĩ vào cung tiên.

SONG CƯỚC II

_ Câu 13 : Đêm trùng thất là đêm mùng 7 tháng 7 - Điện Trường sinh là tên một cung điện trong hoàng thành.

Thể Điệu Nam Đão: DƯỜNG MINH HOÀNG..(Tiếp theo)
do Nữ Nghệ Sĩ Bạch Huệ trình bày
Ban Nhạc: Bảy Tiểu


';

Trở lại Đầu Trang