Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Em Đi
Thơ của Khải Phi


 

 

 

Mùa Đông đến đã đổi mầu
Mây xanh thành xám thêm sầu cho tôi
Em đi không nói một lời
Để tôi ở lại phương trời mênh mông
Một rằng không, hai rằng không
Em thề em chẳng thay lòng thương tôi.
Nhưng ai biết được lòng người.
Con tim không nói quên lời yêu xưa.
Tình như ngọn cỏ gió đùa.
Gió đi cỏ ở thẫn thờ tàn thu.
Mấy ai nghĩ đến mà ngờ.
Thư xanh giây phút thành tờ giấy không.
Em đi gieo vết thương lòng
Cho tôi mang nặng bên dòng thời gian.
Đời người vui được bao lăm
Mà tình một thuở gieo trăm ngàn sầu.
Có ai biết được lâu mau
Tình còn ở lại với nhau bao giờ.
Em đi tàn một giấc mơ
Tôi về viết mấy dòng thơ tình buồn
Hôm nay trởi lạnh mưa tuôn
Xuống bao dòng lệ khóc thương tình người
Ngoài song nặng hạt mưa rơi
Như lòng tan vỡ trong lời thư rung.

Khải Phi

';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang