Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Glory to Hong Kong!
We Pledge: No More Tears to Our Land

In Wrath, Doubts Dispell’d We Made Our Stand
Arise! Ye Who Would Not Be Slaves Again:
For Hong Kong May Fredom Reign
Though Deep Is The Dread That Lies Ahead
Yet Still, With Our Faith, On We Tread
Let Blood Rage Afield! Our Voice Grows Ever More:
For Hong Kong May Glory Reign!
Stars May Fade As Darkness Fills The Air,
Through The Mist A Solitary Trumpet Flares
Now, To Arms! For Freedom We Fight, With All Might We Strike!
With Valor, Wisdom Both, We Stride!
Break Now The Dawn, Liberate Our Hong Kong
In Common Breath: Revolution Of Our Times
May People Reign, Proud And Free, Now And Ever More,
Glory Be To Thee, Hong Kong!

****

Chúng ta cam kết: sẽ Không còn nước mắt cho đất nước của chúng ta
Trong cơn thịnh nộ, nghi ngờ xua tan chúng ta tỏ rõ lập trường
Hãy vùng lên! Chúng ta sẽ không còn là nô lệ nữa:
để Hồng Kông sẽ có tự do hoàn tòan
Mặc dù thâm sâu có nỗi sợ hãi ở phía trước
nhưng với đức tin chúng ta vẫn bước tới
Hãy để máu sôi trên công trường! Giọng chúng ta gầm thét to hơn bao giờ hết:
Hãy để vinh quang đến với Hồng Kông!
Sao trời có thể phai, bóng tối có thể phủ không gian,
xuyên qua sương mù, một tiếng kèn trumpet nổi lên
kêu gọi chúng ta hãy ôm vũ khí! Vì tự do chúng ta hãy chiến đấu, với tất cả võ lực chúng ta hãy tấn công!
Với lòng Can đảm và Trí tuệ, Chúng ta hãy mạnh dạn bước tới!
Phá vỡ bình minh, giải phóng Hồng Kông của chúng ta
Trong hơi thở chung: Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta
Mong sao người dân trị vì, tự hào và tự do, bây giờ và mãi mãi,
Vinh quang đến với bạn, Hồng Kông!

 

 

Trở lại Đầu Trang