Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Royal Walls of Ceuta, Spain
Hình của Hướng Dương txđ


Ceuta ngày xưa từ những thời Carthage và La Mã đã từng là một quân cảng và do đó đã có những tường thành từ thế kỷ thứ 5. Năm 1415 thành phố này vị quân Bồ Đào Nha chiếm và để củng cố sự phòng thủ, Bồ Đào Nha đã xây Pháo Đài Royal Walls (Vương Thành) và những thành trì nhỏ (bastions) tại Coraza Alta, Badera và Mallorquibes. Vương thành đã đóng một vai trò đáng kể trong những lần quân địch bao vây Ceuta (Sieges of Ceuta) xầy ra bắt đầu từ năm 1694. Mỗi khi cuộc chiến tạm ngưng là quân Tây Ban Nha lại xây thêm tường phòng thủ bên ngoài Royal Walls. Nhờ quân viện tới tiếp cứu, cuộc bao vây bị phá thủng vào năm 1720 là khi những tường thành cũng cố đã được hoàn tất. Đến năm 1721 bọn giặc hồi giáo (Moore) lại tới bao vây nhưng vì pháo đài đã được cũng cố rồi nên chúng không làm gì được và đến năm 1734, chúng bèn rút lui sau một cuộc tấn công bất thành. Trong những năm 1630 nhiều tường thành được xây thêm nữa. Đến giữa nhửng năm 1790 và 1971 bọn giặc Hồi lại tấn công nhưng chúng đã bị đẩy lui.
Trong thời kỳ chiến tranh do Na Phá Luân tung hoành, quân Anh trong liên minh phòng thủ đã tới đóng trong nội thành cùng với quân Tây Ban Nha. Tới thế kỷ thứ 19 vì những tường thành không còn hợp thời nên một số đã bị phá bỏ, dành chỗ cho thành phố phát triển. Tuy nhiên pháo đải vẫn còn được giữ lại y nguyên. Đến ngáy 3 tháng 7 năm 1985, nó được công nhận là một di sản của nước Tây Ban Nha

Vương Thành nằm ngang một giải đất phân chia thành phố Ceuta và phần còn lại của Bắc Phi Châu. Nó bao gồm hai thành trì (bastion) to lớn ở hai đầu bức tường thành, hai thành trì này mang tên Baluarte de la Coraza và Baluarte de la Bandera và có thêm một thành trì nhỏ hơn ở bên hông phiá Bắc. Pháo đài được bao quanh bởi một hố (hào) nước biển. Những ổ đại Bắc được đặt tại bờ thành ở hai bên bức tường thành. Ngày xưa có thêm những bức thành khác chạy bao quanh pháo đài nhằm tăng cường phòng vệ nhưng những thành này đã bị phá hủy, nay chỉ còn một bức mà thôi.

';
 
Trở lại Đầu Trang