Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Thánh Đường Corinto, Nicaragua
Hình của Hướng Dương txđ


Ở Corinto có nhiều nhà thờ, đa số là những nhà thở nho nhở ở địa phương cho con chiên tới nghe lễ. Tôi nói anh tài xế taxi tôi muốn coi thánh đường chính của thành phố, anh ta đưa tôi đến nhà thờ khá to này. Muôn xem nhà thờ lớn hơn phải đi tới thành phố thuôc địa Leon cách Corinto 40 miles hay tới những thành phố lớn khác. Tuy nhiên tôi nhà thờ này cũng khá đẹp, phòng làm lễ rông dài với hai hàng ghế ngồi ờ giữa là một đường đi rộng rãi, hai bên tường trang hoàng bằng những tủ gỗ quí cờ xưa và những tranh tượng rát đẹp..

Ở một tỉnh nhở mà có được một nhà thờ sang như thế này, tôi nghĩ cũng hiếm có. Theo tôi hiểu thì nhà thờ đã được xây từ thé kỷ thứ 18 hay 19, vào thời những người Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha lấy nước này làm thưôc địa. Nói chung đi thăm Corinto, tôi  thấy Nicaragua khá hơn những nước tôi vừa tới viếng là Costa Rica và Guatemala.

 
Trở lại Đầu Trang