Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Museum of Asian Arts in San Francisco
Hình của Hướng Dương txđ


Bảo Tàng Nghệ Thuật Á Châu - Asian Art Museum - tại San Francisco có trên 18000 tác phẩm thường trực thu thập từ khắp các quốc gia thuộc Á Châu, những tác phẩm này tiêu biểu cho 6000 năm văn hóa Đông Phương (Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên, Căm Bốt, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Hy Mã Lạp Sơn và những nền văn minh khác tại Đông Nam, Nam Và Tây Á.) Bảo tàng viện này có từ 1966, khi đó nó chỉ là một cánh của Bảo tàng Viện M.H. de Young Memorial Museum nằm trong Công Viên Golden Gate. Hồi đó Avery Brundage, một kỹ nghệ gia ở Chicago đã tặng cho Trung tâm Nghệ Thuật và Văn Hóa Á Châu một bộ đồ cổ rồi sau đó vào năm 1969, ông ta lại cho thêm và cuối cùng khi chết vào năm 1975  ông ta đã hiến luôn phần còn lại.
Năm 1973 Trung tâm đổi tên thành Bảo Tàng Nghệ Thuật Á Châu và chuyển tới ngôi nhà hiện nay tại 200 Larkin St, San Francisco, CA 94102.

Dưới đây là hình những sản phẩm Nhật Bản và dưới nữa là những sản phẩm của Trung Hoa:

a
b
c

Những tác phẩm trưng bầy gồm tượng, tranh vẽ, đồ gốm,… luôn được luân chuyển để cho kẻ viếng thăm có cơ hội xem cho hết.  Người ta khuyên nên tới coi con thuyền bằng đồng đã có 3000 năm nay hình con tê giác – nhưng tôi kiếm không ra - bức tượng Phật cổ xưa nhất của Trung hoa, cái bình nước Đại Hàn có nắp đậy mầu xanh lá cây  từ thời kỳ Goryeo, bức tượng thần  Simhavaktra Dakini bằng gỗ phết lớp sơn mài, một bức tượng có từ những năm 900 tả Đức Phật thắng Mara, và một cặp tượng cổ xưa 1000 năm của Căm bốt  biểu hiện hai vị thần Ấn Độ Giáo là Shiva và Parvati – Hôm tôi tới Bảo tang viện thì chỉ có thi giờ xem hai bộ trưng bầy đồ cổ của Nhật và Trung Hoa. Tôi có thấy một phần trưng bầy đổ cổ của Triều Tiên nhưng không chú ý lắm vì thấy nó tường tự với Nhật bản nhưng lại không hấp dẫn bằng.
Phải mất ít nhất ba tiếng mới có thể đi coi hết tất cả những tác phẩm trưng bầy tại viện bảo tàng này. Chúng tôi coi hơn một tiếng thì đã thấy “mệt” nên ra về.

 
Trở lại Đầu Trang