Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Panama Canal Gatun Lake Locks
Hình của Hướng Dương txđ


 

Khi con kênh Panama mới xây xong và mở cửa cho lưu thông vào năm 1914, chỉ có 1000 con tầu đi qua vậy mà đến năm 2008 con số tầu bè vận chuyển qua con kênh này đã lên tới 14702, số luợng hàng hoá vận chuyển đã lên tớỉ 333.7 triệu tấn và 4 năm sau vào năm 2012, hơn 615 ngàn tầu bè đã xử dụng con kênh mỗi năm. Thời gian để đi qua hết con kênh này lá 11 giờ 38 phút. Hội kỹ sư Công Nghệ (civil engineer) Hoa Kỳ đã xếp con Kênh Panama vào một trong bẩy kỳ quan của thế giới. Để xây được con kênh Panama, người ta đã phải xây những con đập trên con sông Chagres hầu tạo ra hai hồ nhân tạo là Hồ Gatun và Hồ Madden, đào núi tạo thành một vùng thung lũng để có được con đường ăn thông (Gaillard Cut) giữa hai hồ ấy và đặt cửa chặn nước sông  (locks) để điều hoà mức nước giữa Hồ Gatun và Đại Tây Dương giúp tầu bè có thể tiếp tục lưu chuyển giữa hai mực nước cao thấp khác nhau. Suốt dòng kênh Panama có ba hệ thống chặn nước là Gatun Lake locks đưa con tầu lên cao bằng mặt nước của Hồ Gatun và hai hệ thống nữa là Pedro Miguel Locks và Miraflorès Locks nằm ở gẩn cuối và cuối con kênh để hạ tầu bè xuống mức nước của Đại Tây Dương.

Chuyến này chúng tôi đi từ Thái Bình Dương để tới Đại Tây Dương nên con tầu vừa tới Gatun Lake là được đưa lên mức nước hồ cao hơn. Sau đó con tầu bình yên đi dọc Panama Canal cho tới khi tới Gaillard Cut thì chuẩn bị để vào Pedro Miguel Locks xuống một bực nước rồi nhanh chóng tới Miraflores Locks để xuống thêm một bực nửa cho bằng mực nước của Đại Tây Dương.

Trường hợp mức nước bên kia cái lock cao hơn - như khi con tầu chạy từ phía Thái Bình Dương chạy và hồ Gatun (Gatun lake lock) : Khi con tầu đến gần cái lock (tiềng pháp là écluses) nếu bên kia có tầu bên trong bể nước thì phải chờ cho nó chạy ra rồi thì tầu mình mới đi vào. Vào bể nước rất hẹp so với bề ngang con kênh nên tầu phải đi rất chậm, phải có giây cable hai bên giữ cho tầu không dụng vào thành bể hai bên. Khi đã lọt được vào bên trong bể rồi thì hai cánh cổng phiá sau đóng lại cho kín, rồi hai cánh cổng phiá trước từ từ mở ra cho nước phía trước nơi có mực nước cao hơn ùa vào trong bể cho đến khi mực nước hai bên bằng nhau thì con tầu (đã dâng lên cao) được phép từ từ chạy ra - phần lớn là có một hay hai tầu con kéo đi ra - cho tới khi ra bên ngoài khu vực cái lock thì lúc đó được thả cho chạy lấy.
Trường Hợp nước bên kia lock thấp hơn - như khi tầu từ Gatun Lake chạy ra Thái Bình Dương hay tầu từ Gaillard Cut vào Pedro Miguel Lock: Tương tự con tầu đến gần cái lock nếu bên kia có tầu bên trong bể nước thì phải chờ cho nó chạy ra rồi thì tầu mình mới đi vào. Khi đã lọt được vào bên trong bể rồi thì hai cánh cổng phiá sau đóng lại cho kín, rồi hai cánh cổng phiá trước từ từ mở ra cho nước trong bể có mực nước cao hơn ùa ra khỏi bể cho đến khi mực nước hai bên bằng nhau thì con tầu (khi này đã được đưa xuống thấp) được phép từ từ chạy ra.

 
Trở lại Đầu Trang