Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Panama Canal (3)
Hình của Hướng Dương txđ


Eo đất Panama (isthmus of Panama) là phần đất giao tiếp Bắc Mỹ và Nam Mỹ là một dải đất rộng 400 miles tức 640 km từ Đông sang Tây, từ biên giới Costa Rica cho tới Colombia phân chia Vùng Caribbean Sea tức là Đại Tây Dương với Vịnh Panama tứ là Thái Bình Dương. Đoạn hẹp nhất của Mỹ Châu, nơi có Cộng Hòa Panama, là dải đất chạy giữ cửa con sông Nergalá (Necategua) River, con sông này đổ vào Vịnh San Blas bên bờ Biển Caribbean và con sông Chepo bên phiá Thái Bình Dương, song song với con kênh Panama. Cả vùng đất này có núi non khí hậu rừng mưa Nhiệt Đới  rổi đổ xuống một vùng đồng bằng ven biển.

Nhửng Ổ Khóa con Kênh ( Canal Locks) ở mỗi đầu con kênh nâng tàu bè lên cao đề vào được Hồ Gatun, một hồ nước nhân tạo được đào ra để khỏi phải đào núi quá nhiều công lao.  Hồ Gatun ở một độ cao 25 mét (85ft) trên mặt biển rồi lại hạ con tầu xuống nơi đâu kia trà con tầu lại với con kênh Panama. Ổ Khoá Gatun khởi đầu rộng 34 m (110ft). Sau đó một ổ khóa thứ ba được đào thêm rộng hơn để dành những con tàu khổng lồ gọi là  neo Panamax ships vào tháng 9 năm 2007 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2016. Ổ khóa rộng lớn này bắt đầu họat đông mới đây, vào ngày 26 tháng 6 năm 2016.

 
Trở lại Đầu Trang