Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Thờ Phật Tại Gia
Hình của Hướng Dương txđ


Xin giới thiệu với anh chị một số hình chụp trong phòng thờ Phật tại tư gia của chúng tôi. Tôi ít đi chùa, chỉ tới chùa vào những ngày lễ quang trọng, còn chỉ thắp hương thờ Phật tại nhà. Tôi đã tin Phật từ ngày tôi bỏ quê hương, trên đường thoát thân, tôi luôn miệng đọc Đại Chú Bi để cầu xin Phật Bà Quan Âm độ cho tôi đi tới nơi yên bình. Kể từ ngày đó tôi tin ở Đức Phật và luôn thắp hương gõ mõ cầu nguyện.... hầu như hàng ngày.

 

 
Trở lại Đầu Trang