Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Bức Tường Bá Linh
Hình của Hướng Dương txđNgày nay muốn xem bức Tường Berlin còn dựng đứng như xưa, du khách có thể tới con đường Warshauer. Warshauer ngày xưa nằm bên phiá Đông Berlin, có nghĩa là thuộc phần Berlin do Cộng Sản chiếm đóng. Tôi đã đi xe điên ngầm tới Trạm Washauer. Ra khỏi trạm, tôi đã đi dọc con đường Warshauer chừng 4 hay 5 blocks thì tôi đã thấy một đọan của bức tường ở bên tay mặt. Phiá trước tôi là cây cầu Oberbaum băng qua sông Spree. Bên kia là tây Bá Linh. Trước khi qua cầu, phiá bên này bờ sông là một dãy dài còn lại của bức Tường Bá Linh vẫn còn đứng, chưa bị phá bỏ, giờ đây phủ đầy sơn vẽ những bức họa đủ kiểu. Tôi nghĩ có lẽ người ta không phá bỏ bức tường tại nơi đây để giữ lại một chứng tích lịch sử, hầu nhắc nhở mọi người sự ô nhục của nó. Một nơi khác tôi thấy bực Tường Bá Linh còn dựng đứng là trên con đường Niederkirchner, ngay tại nơi có thắng cảnh mang tên Topologie des Terreurs - cách Checkpoint Charlie chừng 2 hay 3 blocks

Tôi bồi hồi đứng xem, đi tới đi lui một lúc lâu, đi quanh ra phía sau bức tường ngắm nghía những bức họa, liên tưởng tới thời xa xưa khi bức tường ô nhục này tiêu biểu cho cái chế độ tàn ác phi nhân Cộng Sản đã ngăn cấm người dân hai bên bức tường, những bà con ruột thịt, được liên lạc với nhau – tương tự như giòng sông Bên Hải xưa kia chia cắt đất nước ta ra làm hai.
';
 
Trở lại Đầu Trang