Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhng Hình nh Xưa của Vit-NamTrong suốt cuộc hành trình lập quốc, nước Việt-Nam đã biết nhiều chiến tranh hơn là hoà bình. Chính vì đó mà phần đông những di tích lịch sử không còn tồn tại đến thời nay.

Nếu ai có dịp để ý thì sẽ thấy rằng hầu như tất cả sách lịch sử Việt-Nam đều rất "ngán", sách nào cũng chỉ tả lại những dữ kiện xưa một cách buồn bã với những ngày tháng và những tên họ hay chức tước dài lòng thòng, khó nhớ như một quyển tự điển, ít sách nào chịu khó sưu tầm để thêm nhiều hình ảnh vào cho nó sống động như một câu chuyện hình dễ nhớ. Một trong những điểm khôi hài là một phần lịch sử của Việt-Nam đã được lưu lại trên các tấm bưu thiệp ở Pháp mà không một quyển sách lịch sử Việt-Nam nào nói đến.

Những tấm hình nầy phần lớn đã thuộc về lịch sử, không còn bản quyền (trừ những hình của ông Pierre DIEULEFILS mà bản quyền còn đến năm 2007), phần đông các tấm hình nầy đã được chụp từ cuối thế kỷ thứ 19 hay đầu thế kỷ thứ 20, vào thời này vấn đề bản quyền chưa được coi trọng, (theo luật pháp hiện nay thì bản quyền hết hạn 50 năm sau khi tác giả mất). Những tấm hình nầy được lưu trữ tại nhiều nơi ở Pháp: trong mổi cục bộ của chánh quyền, Thư Viện Quốc Gia (trên site Internet), Sở Ðịa Dư Paris và nhất là ở trung tâm dữ liệu thuộc địa ở Aix-en-Provence.

Ðã có nhiều người làm công việc sưu tầm các tấm hình này như các quyển sách: Archives De L'Indochine của Jacques Borgé và Nicolas Viasnoff (Nhà xuất bản Michèle Trinckvel), L'Indochine En Cartes Postales của Jean Noury (Nhà xuất bản Publi-Fusion) , "L'Indochine à la belle époque" của Fancis Engelmann (Nhà xuất bản ASA), Những Hình Ảnh Xưa của Nguyễn Khắc Ngữ (Nghiên-Cứu Sử-Ðịa xuất bản), v.v... và gần đây trong một CD-ROM của Hội Chuyên Gia Việt-Nam.

Một trong những nhà xuất bản nổi tiếng thời đó phải kể đến ông Pierre DIEULEFILS, trước đó là một người trong quân đội, nhưng sau khi giải ngũ đã ở lại Tonkin (Hà Nội) để hành nghề xuất bản bưu thiệp. Vào thời nầy, còn hơi hỗn tạp nên bây giờ có nhiều tấm bưu thiệp giống nhau nhưng lại được đóng dấu với nhiều nhà xuất bản khác nhau ! Xa hơn nữa, có nhiều người mạy danh của ông để in bưu thiệp, thí dụ như tất cả tấm bưu thiệp của vùng Yunnan (bên Tàu), đến nỗi ông phải lên tiếng đính chánh trong tờ báo "L'avenir du Tonkin" ngày 17-12-1909 rằng không phải ông là tác giả của những tấm bưu thiệp đó vì ông chưa bao giờ đặt chân đến vùng Yunnan ! 

Quý vị sẽ tìm thấy ở đây những hình ảnh được sắp đặt theo chủ đề. Hy vọng rằng sau khi thăm viếng site này, các bạn sẽ có thêm được nhiều hình tượng mới về Việt Nam.

Những tấm hình xưa nhất của lịch sử Việt Nam (3 hình) 
Triều đại nhà Nguyễn (58 hình) 
Triều Ðình xưa (35 hình) 
Từ dân lên quan (21 hình)  
Dân tộc thiểu số (68 hình) 
Nghề phát thư (11 hình) 
Hút thuốc phiện (5 hình)
 
Xe kéo ( 23 hình) 
Tiền giấy thời Pháp thuộc (120 hình) 
Sự hiện diện của Ðông Dương tại Paris hay các cuộc triển lãm quốc tế (71 hình) 
Sự hiện diện của Pháp ở Ðông Dương (34 hình) 
Lính Ðông Dương (75 hình)  
Luật xưa (10 hình) 
Nghề nghiệp (27 hình) 
Giáo dục (12 hình) 
Nghệ sĩ  (8 hình) 
Cuộc sống hằng ngày (90 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Bắc (67 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Trung (13 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Nam (98 hình) 
Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh (25 hình) 
Lễ táng của vua Khải Ðịnh (25 hình) 
Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại (11 hình)
 
Những tấm hình của Ô. Bác Sĩ Hocquard hay Việt-Nam vào những năm 1884-1885
(250 hình) 
Lễ Nam Giao hay lễ cúng sao, cúng trời (22 hình) 
Những tấm hình xưa của ông André FRASSATI (28 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Louis LANDUCCI (34 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Urbain CALESTROUPAT (75 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Raymond CHAGNEAU (130 hình) 

 

Trở lại Đầu Trang