Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tình Xưa
Thơ Hoàng Song Liêm - Nhạc Từ Công Phụng


 

 


Tình Xưa do Lê Huy hòa âm, Ngọc Diệp hát

';

Tình Xưa do Đèo Văn Sách ca

Mời các anh chi bấm vào sợi xích móc nối dưới đây để coi video Tình Xưa do Duy Hân thự hiên:

Tình Xưa - thơ Hoàng Song Liêm - Từ Công Phụng - Ngọc Diệp – Duy Hân

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang