Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bông Hoa Vườn Dị Thảo
Thơ Hoàng Song Liêm


 

 

 

Hái bông hoa của một thời trẻ dại
Ta trao Em một buổi  tình cờ
Đoá hoa ấy Em nào có đợi
Tay vụng về năm ngón tủi bơ vơ…

Hái bông hoa trong một vườn dị thảo
Ngát hương lòng ta gửi tặng riêng Em
Em chẳng nhận, cả một trời sầu não
Ta trở về ngồi đợi bóng trăng lên.

Hái bông hoa của mùa Xuân tàn tạ
Ép phôi pha trong cuốn vở học trò
Ta chợt thấy cả rừng hương sắc lạ
Em lại về trong giấc mộng đêm xưa.

Hái bông hoa của một thời dĩ vãng
Đợi Em buồn thấp thoáng trong mơ
Đêm vô tận ta ngồi chờ đợi sáng
Bóng ta sầu đổ xuống những trang thơ.

Đoá hoa ấy trên cành khô héo quắt
Đợi Em về mỏi mắt báo tin xuân
Tình yêu cũ nở trong vườn huyễn hoặc
Ngày hoang vu, đêm mộng mị thêm gần.

Hoàng Song Liêm


Bông Hoa Vườn Dị Thảo
Thơ Hoàng Song Liêm, Nhạc Anh Bằng, Trình Bầy: Thụy Vân

';

You Tube: Bông hoa vườn dị thảo - Anh Bằng - Thuy Vân

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang